bolttech và TIKI hợp tác cung cấp dịch vụ Bảo vệ điện thoại, máy tính bảng tới Khách hàng

Chương trình bảo vệ di động và máy tính bảng do bolttech cung cấp được áp dụng cho các khách hàng mua thiết bị trên trang thương mại điện tử TIKI